Teveel overtredingen : vergunning kwijt

Vanaf januari 2021 is het Europese register van vervoersondernemingen (ERRU) ook in Nederland actief. Daarin worden onherroepelijke overtredingen van vervoerswetgeving bijgehouden. In het ergste geval kan de onderneming de betrouwbaarheidsstatus verliezen en daarmee de vergunning.

ERRU is een digitaal netwerk van gekoppelde nationale registers binnen de EU. Daarin zijn alle vergunninghouders in het wegvervoer opgenomen en worden overtredingen van de vervoerswetgeving bijgehouden. Overtredingen worden via een strafpuntensysteem naar zwaarte gewaardeerd. Kom je als ondernemer aan het plafond, dan kan dat leiden tot schorsing of intrekking van de vergunning. Dit geldt ook voor de vervoersmanager, die kan ongeschikt worden verklaard. De hoogte van het plafond is afgestemd op de grootte van het bedrijf. Strafpunten blijven 2 jaar in het systeem staan, daarna vervallen ze.

Nederland loopt achter met ERRU
ERRU had in 2013 al in werking moeten treden. Nederland was er klaar voor maar omdat weinig andere lidstaten dit serieus oppakten, werd besloten te wachten totdat de andere landen ook zover waren. In de beginfase had ERRU alleen betrekking op de meest ernstige overtredingen, maar de Verordening werd in 2016 uitgebreid met de hele ernstige en ernstige overtredingen. De Europese Commissie heeft vorig jaar Nederland en 14 andere landen gewaarschuwd dat ERRU ingevoerd moet worden. Het afgelopen jaar hebben het Ministerie, de ILT en de NIWO gewerkt aan het updaten en werkend krijgen van het systeem. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe beleidsregels van de NIWO, waarin de lijst van overtredingen met de bijbehorende strafpunten zijn opgenomen.

Effectievere handhaving 
Door in een nationaal register bij te houden welke overtredingen een onderneming in binnen- en buitenland maakt, kunnen de ergste overtreders van de weg gehaald worden. Dit draagt bij aan effectievere handhaving en aan een evenwichtiger speelveld. ERRU zal in de toekomst ook een rol gaan spelen in de selectie van voertuigen voor wegcontroles, zodat er bij aangehouden voertuigen ook een grotere kans is op het aantreffen van overtredingen.

Welke overtredingen tellen mee?
De lijst van overtredingen die worden opgenomen in het register zijn vastgelegd in de Europese wetgeving (Verordening 2016/403), inclusief de indeling qua ernst van het feit. Het gaat om wet- en regelgeving op gebied van rij- en rusttijden, de tachograaf, arbeidstijd, gewicht en afmetingen, technische controle, snelheidsbegrenzers, vakbekwaamheid chauffeurs, rijbewijzen, vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, toegang tot de markt, dierenvervoer. Ook de nieuwe regels van het Mobility Package komen in de toekomst in het register. Die moeten eerst nog Europees worden geclassificeerd.

Wat ga de klant ervan merken?
Hopelijk zo weinig mogelijk! Heeren Transport staat altijd voor u klaar, echter betekent dat het gewicht en de afmetingen van de lading altijd overeen moet komen zoals deze is vermeld op de opdracht en vrachtbrief.

Heeft u vragen? Bel naar 0165 - 54 59 10